>

Nieuwsoverzicht

21 maart 2016

Stichting Brein pakt eerste grote uploadersgroep aan

Stichting Brein heeft een schikking getroffen met de Nederlandse uploadersgroep 2Lions Team.
Dit gebeurde nadat vorige week de Autoriteit Persoonsgegevens toestemming heeft gegeven om onder andere gebruikersnamen en ip- adressen te verzamelen van torrentgebruikers.

De uploadersgroep 2Lions Team zou duizenden titels hebben geüpload, waaronder de bekende film The Revenant, maar ook Nederlandse films en muziekalbums. Tevens voorzag de groep Engelse films van Nederlandse ondertiteling.

Het zou gaan om een schikking van €67.500,-.  Hierbij is rekening gehouden met de draagkracht van de groep. We zouden in de toekomst dus nog hogere bedragen kunnen verwachten.

Nu de Autoriteit Persoonsgegevens toestemming heeft gegeven voor het verzamelen van gebruiksersnamen en ip- adressen van torrentgebruikers is het oprollen van 2Lions Team waarschijnlijk de eerste van velen. Stichting Brein heeft aangegeven zich voornamelijk te richten op de grote uploaders, maar torrentgebruikers zijn nu gewaarschuwd.

 

2 Maart 2016

Meldplicht datalekken

Sinds 1 januari is er een nieuwe wet van kracht: De wet meldplicht datalekken. Dit houdt in dat bedrijven en overheden direct een melding moeten maken van een datalek. Dit melden moet bij de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College Bescherming Persoonsgegevens).

Wat is een datalek?

De meldplicht datalekken heeft betrekking op persoonsgegevens. Een datalek is breder dan je denkt. Het gaat namelijk niet alleen om het vrijkomen van persoonsgegevens, maar ook om de situatie waarbij een onbevoegde toegang heeft gekregen tot de gegevens of gegevens zijn vernietigd of gewijzigd. Of het een ongeluk was is dus niet relevant. Dit kan dus bijvoorbeeld door een hack gebeuren, maar ook het verliezen van een usb- stick met persoonsgegevens in de trein kan als een datalek worden beschouwd. Tevens valt het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens hier onder. Mocht een datalek serieuze ongunstige gevolgen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen, dan is het verplicht deze betrokkenen op de hoogte te stellen van het datalek. De Autoriteit Persoonssgegevens heeft beleidsregels opgesteld die u kunnen helpen om te bepalen of de betrokkenen ingelicht moeten worden over het datalek.

Neem privacy serieus!

Minimaliseer het risico op het gebied van datalekken. Versleutel de persoonsgegevens, sla ze op een veilige plek op en beveilig uw systemen goed! Inventariseer voor uzelf ook of de persoonsgegevens die u nu opslaat allemaal noodzakelijk zijn. Wellicht kan dit in mindere mate. Tevens is het aan te raden uzelf te verdiepen in de ontwikkelingen op privacygebied. In de komende 2-3 jaar komen er voor bedrijven meer plichten bij. Mocht u aan deze plichten niet gaan voldoen kan dit een desastreuze werking hebben voor uw onderneming.

 

 

 

14 november 2014

Workshop 'Spelregels voor verkopers'

Je doel als verkoper is het sluiten van een deal met jouw klant. Dit is een psychologisch, praktisch én juridisch spel dat zeer complex is. Maar weet je eigenlijk wel hoe het juridisch werkt? Wat mag je ook alweer wél en wat niet. Wij bieden een opfriscursus met de basisregels voor verkopen.

We beginnen bij de juridische basis en gaan het onder andere hebben over aanbod en aanvaarding, de pre-contractuele fase en juridische tips en trucs voor de onderhandeling en het opstellen van offertes. Verder zijn er de afgelopen tijd veel wijzigingen geweest in de wet die zeer grote gevolgen hebben voor alle verkopers. We gaan tijdens de workshop kort door deze wijzigingen heen.

Deze interactieve presentatie is een must voor iedereen die klantcontact heeft, dus voor zelfstandigen, freelancers, zzp'ers, verkopers en accountmanagers.

Deze presentatie wordt aangeboden voor €100 p.p.

Meldt je aan via het contactformulier op onze website of bel 050 750 21 95.

 

 

 

 

 

28 april 2014

Nieuwsbericht WWZ

Binnen het arbeidsrecht gaat er veel veranderen. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is op komst en een aantal regels gaan per 15 juli 2014 al in. De rest zal over een jaar volgen op 15 juli 2015. 

Maar wat gaat er veranderen per juli 2014?
• Maakt u gebruik van uitzendkrachten en ander flexibel personeel? Met opeenvolgende tijdelijke contracten? Deze krijgen straks na 2 jaar het recht op een vast contract i.p.v. 3 jaar.
• Het aflopen van een tijdelijk contract gebeurt straks niet meer automatisch. Een maand voordat uw werknemer stopt moet u deze schriftelijk op de hoogte stellen of het contract wel of niet wordt verlengd. Wanneer u dit als werkgever niet doet, bent u 1 maand loon verschuldigd aan uw werknemer.
• In cao’s mag niet meer worden opgenomen dat er geen loondoorbetalingsplicht geldt tijdens de eerste 6 maanden.
• Geen proeftijd bij contracten van maximaal 6 maanden. Dit geldt ook voor een aansluitend contract.
• In tijdelijke contracten mogen alleen in geval van bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen.

Dit zijn in het kort een aantal punten waar werkgevers van op de hoogte moeten zijn. En in 2015 komen er weer veranderingen.

Wat gaat er veranderen na 15 juli 2015?
• De ontslagroute veranderd, de werkgever moet naar het UVW voor bedrijfseconomische redenen en naar de kantonrechter voor persoonlijke gronden.
• De kantonrechtersformule wordt afgeschaft en er komt een transitievergoeding voor in de plaats.
• De opvolgingsperiode van tijdelijke contracten wordt verlengd van 3 naar 6 maanden.

Kortom, u dient als werkgever bewust te zijn van deze veranderingen en wat dit voor gevolgen heeft voor uw personeel en bedrijfsvoering.

Aecius juridisch advies kan uw organisatie hiermee adviseren en uw organisatie helpen om deze veranderingen door te voeren. Zo kan het zijn dat uw standaardcontracten aangepast dienen te worden.

Neem gerust contact op met ons via: 050 750 21 95 of info@aecius.nl
 

 

 

31 maart 2014

App smartphone schendt beroepsgeheim

GRONINGEN - Het gebruik van handige apps voor een smartphone is niet zonder risico voor professionals met een beroepsgeheim. Artsen en advocaten realiseren zich vaak niet dat het gebruik van een app derden juridisch vrije toegang geeft tot vertrouwelijke informatie. Via hun telefoon. Recent onderzoek door de Groningse juriste Sanne Eppinga wijst dat uit.

In opdracht van juridisch ICT bureau Aecius onderzocht Eppinga de machtigingen van bekende apps zoals Facebook,Whatsapp, Twitter en Dropbox. Tot haar grote schrik bleek dat als gebruikers akkoord gaan met de algemene voorwaarden en de machtiging de aanbieders van de apps nagenoeg alles vrij uit je telefoon mogen halen. Foto’s , video’s  e-mails, documenten, contacten en andere informatie.

De onrustbarende resultaten van haar onderzoek , in het bijzonder het risico van schending van het beroepsgeheim, legde Eppinga voor aan de advocatuur. Tot haar schrik gaven de meeste advocaten aan te geloven dat het niet zo’n vaart zal lopen. En dat het risico als niet zo groot wordt ingeschat. Eppinga en Aecius vinden dat de belangrijkste conclusie uit het onderzoek. Het onderschatten van privacy risico’s die inherent zijn aan het gebruik van veel apps.

Naar de mening van jurist Arnoud Punt, eigenaar van Aecius  en ICT expert, onderschatten Nederlandse gebruikers van apps het  commerciële doel van de veelal Amerikaanse aanbieders van de apps. Verkoop van gegevens voor marketingdoeleinden. En dat laatste verhoudt zich slecht met het borgen van een beroepsgeheim door professionals zoals artsen en advocaten.

Beide juristen adviseren dan ook om de voorwaarden voor het gebruik van de apps vooraf heel nauwkeurig door te nemen op strijdige belangen met in acht te nemen beroepsgeheimen. En bij de geringste twijfel de app niet te downloaden en te gebruiken. Ook voor de beroepsverenigingen zien zij een taak weggelegd. Het informeren en meer bewust maken van de risico’s.